Cán bộ đoàn chuyên trách

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu

Danh sách cán bộ Đoàn chuyên trách

Danh sách cán bộ Đoàn chuyên trách

1. Lý Thị Ngọc Minh

- SĐT: 0973992235

- Email: ngocminh14990@gmail.com

2. Nguyễn Tiến Tấn

- SĐT: 0903565777

- Email: tannguyen1994haui@gmail.com