Đoàn thanh niên

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập và hoạt động gắn với lịch sử phát triển của nhà trường. Năm 1997, cùng với sự sáp nhập của trường Công nhân kỹ thuật 1 và Kỹ nghệ thực hành Hà Nội thành trường Trung học Công nghiệp I, tổ chức Đoàn của nhà trường cũng có sự sáp nhập cho phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị. Trong thời gian này, tổ chức Đoàn của nhà trường sinh hoạt Đoàn và hoạt động với tư cách là một đơn vị trực thuộc Huyện đoàn Từ Liêm. Năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 126/QĐ – TTg thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp I, bắt đầu từ đây, Đoàn Thanh niên nhà trường chính thức được Thành đoàn Hà Nội nâng cấp trở thành cơ sở Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Từ đó tới nay, trải qua 15 năm kể từ khi trở thành một cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, Đoàn trường ngày càng có những bước phát triển mạnh mẽ, là một trong những cơ sở Đoàn lớn, mạnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học toàn Thành phố.

Thành tích nổi bật

- 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- 02 Cờ thi đua của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- 06 Cờ thi đua của Thành đoàn Hà Nội.

2. Cơ cấu tổ chức

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, dưới sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường. Ban Chấp hành Đoàn trường có 29 đồng chí, Ban Thường vụ Đoàn trường có 9 đồng chí, Thường trực Đoàn trường có Bí thư và 02 Phó Bí thư.

Đoàn trường đang quản lý 15 đơn vị Đoàn trực thuộc với hơn 28.000 đoàn viên thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại 03 cơ sở đào tạo của nhà trường.