Hội sinh viên

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung

Hội Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 21/12/2002. Tổ chức Hội Sinh viên của nhà trường sinh hoạt và hoạt động với tư cách là một đơn vị trực thuộc Hội sinh viên thành phố Hà Nội. Từ đó tới nay, trải qua 15 thành lập và phát triển, Hội sinh viên trường ngày càng có những bước phát triển mạnh mẽ về lượng và chất, luôn là một trong những lá cờ đầu trong công tác Hội và phong trào sinh viên khối trường học toàn Thành phố.

Thành tích nổi bật:

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- 01 Cờ thi đua của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- 05 Cờ thi đua của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội.

2. Cơ cấu tổ chức

Hội Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là tổ chức Hội Sinh viên trực thuộc Hội sinh viên thành phố Hà Nội, dưới sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường và định hướng của Đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ban Chấp hành Hội sinh viên trường có 26 đồng chí, Ban Thư Ký Hội sinh viên trường có 09 đồng chí, Thường trực Hội có Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch.

Hội Sinh viên trường đang quản lý 13 đơn vị Hội trực thuộc và 12 CLB – Đội - Nhóm với hơn 7.000 Hội viên đang học tập và sinh hoạt tại 03 cơ sở đào tạo của nhà trường.