Hội Sinh viên Việt Nam - 70 năm xây dựng và trưởng thành

Nhìn lại 70 năm xây dựng và phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, chúng ta tự hào trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng. Tiếp bước các thế hệ học sinh, sinh viên đi trước, Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn” và tinh thần “Tiên phong, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập” ra sức phấn đấu thi đua, đóng góp trí tuệ và sức lực xây dựng Nhà trường và xã hội ngày càng phát triển.

Xem thêm

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)

Sáng ngày 3/1/2020, tại hội trường tầng 2 A3, Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên (HSSV) và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu