Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội: Đơn vị xuất sắc dẫn đầu năm học 2018 – 2019

Sáng ngày 28/9/2019, Thành Đoàn – Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện Thủ đô năm học 2018 - 2019. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vinh dự là một trong những đơn vị xuất sắc được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của TW Đoàn, TW Hội Sinh viên và Cờ thi đua của Thành Đoàn – Hội Sinh viên thành phố Hà Nội.

Xem thêm

Tổng kết Tháng Thanh niên và trao giải cuộc thi “I Choose HaUI”

Chiều ngày 23/5/2019, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng Tháng Thanh niên 2019 và trao giải cuộc thi “I choose HaUI - Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội”.

Xem thêm

Lễ tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017 - 2018, phát động thi đua năm học 2018 – 2019

Sáng ngày 19/10, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017 – 2018; phát động thi đua năm học 2018 – 2019 với 6 nhóm nội dung chính.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu