Cuộc thi “CHỌN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – KIẾN TẠO CHO TƯƠNG LAI” - Phần thi bình chọn video clip

Nhằm góp phần quảng bá hình hình ảnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tới toàn xã hội; cũng như thể hiện niềm tự hào, trách nhiệm đóng góp, cống hiến của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) vì sự phát triển của Nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức cuộc thi “CHỌN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – KIẾN TẠO CHO TƯƠNG LAI” - Phần thi Bình chọn video clip giới thiệu các ngành đào tạo Đại học của Nhà trường năm 2020

Cuộc thi “CHỌN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – KIẾN TẠO CHO TƯƠNG LAI” - Phần thi bình chọn video clip

1. Thời gian

- Bắt đầu bình chọn: 8h00, ngày 15 tháng 5 năm 2020.

- Kết thúc bình chọn video clip: 15h00, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

- Công bố kết quả, trao giải Cuộc thi: (Có thông báo cụ thể sau)

2. Đối tượng: CBGV, ĐVTN đang học tập và công tác tại trường. Các tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu về Nhà trường.

3. Cách thức bình chọn

- Tổng số lượng video clip bình chọn: 38 video clip tương đương 38 chuyên ngành đào tạo hệ Đại học của Nhà trường năm 2020.

- Các video clip được đăng tải trên website của Nhà trường: www.haui.edu.vn, chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội – Kiến tạo cho tương lai”

- Tham gia bình chọn bằng cách bấm chọn “Thích” và “Chia sẻ” vào dưới mỗi video clip.

Lưu ý: Không hạn chế số lần “Chia sẻ” cho một video clip, mỗi cá nhân có thể “Thích” và “Chia sẻ” nhiều video clip

4. Hướng dẫn bình chọn:

- Bước 1: Truy cập website của Nhà trường: www.haui.edu.vn

- Bước 2: Nhấn vào cuộc thi trực tuyến “Chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội – Kiến tạo cho tương lai” trên Trang chủ.

- Bước 3: Nhấn chọn video clip các ngành, nghề đào tạo của trường.

- Bước 4: Nhấn “Thích” và “Chia sẻ”

5. Tiêu chí chấm điểm

- 01 lượt “Thích” = 1 điểm

- 01 lượt “Chia sẻ” (ở chế độ công khai) = 1 điểm

- Điểm bình chọn của 01 video clip được tính bằng tổng số lượt “Thích” và số lượt “Chia sẻ”.

- Điểm bình chọn của đơn vị = Tổng điểm bình chọn các video clip của các ngành/ tổng số ngành đào tạo của đơn vị.

- Điểm bình chọn theo tỉ lệ sinh viên = Điểm tổng số lượt “Thích” các video clip các ngành của đơn vị/ tổng số sinh viên của đơn vị

6. Giải thưởng

6.1. Giải thưởng được trao cho tập thể là các Liên chi đoàn, căn cứ theo tổng điểm bình chọn các video clip của các ngành/tổng số ngành đào tạo của đơn vị, xét từ cao xuống hết cơ cấu giải:

01 Giải Nhất: 10.000.000đ, cờ thưởng, giấy khen/giải

01 Giải Nhì: 7.000.000đ, cờ thưởng, giấy khen/giải

01 Giải Ba: 5.000.000đ, cờ thưởng, giấy khen/giải

03 Giải Khuyến khích 2.000.000đ, cờ thưởng, giấy khen/giải

Lưu ý:Trong trường hợp hai hoặc nhiều Liên chi có số điểm bằng nhau, giải thưởng sẽ trao cho đơn vị có số lượt “Chia sẻ” nhiều hơn.

6.2. Giải thưởng phụ: Trao cho các Liên chi đoàn có số lượng người tham gia bình chọn cao, căn cứ từ cao xuống đến hết cơ cấu giải

Lưu ý: Cách tính: Điểm bình chọn theo tỉ lệ sinh viên (A), A = Điểm tổng số lượt thích các video cip các ngành đào tạo của các đơn vị/ tổng số sinh viên của đơn vị. Điều kiện trao giải A ≥ 60%

01 Giải Nhất: 5.000.000đ, cờ thưởng, giấy khen/giải

01 Giải Nhì: 3.000.000đ, cờ thưởng, giấy khen/giải

01 Giải Ba: 2.000.000đ, cờ thưởng, giấy khen/giải

03 Giải Khuyến khích 1.000.000đ, cờ thưởng, giấy khen/giải

7 Thông tin chi tiết truy cập:

Website Đoàn – Hội HaUI: https://dtn.haui.edu.vn/vn

Fanpage Đoàn - Hội HaUI: https://www.facebook.com/dtnhsvhaui/

  • Thứ Tư, 13:26 13/05/2020