DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI "NỮ SINH THANH LỊCH - TÀI NĂNG" NĂM 2018

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI `NỮ SINH THANH LỊCH - TÀI NĂNG` NĂM 2018

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường thông báo danh sách 28 thí sinh tham gia vòng bán kết cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch - tài năng" năm 2018 (danh sách cụ thể tải về tại đây)

  • Thứ Tư, 10:56 21/11/2018

Tags: