Ra quân thực hiện tuần cao điểm hưởng ứng Ngày 5S tháng 03/2021

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng ngày 25/3/2021, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân thực hiện tuần cao điểm hưởng ứng Ngày 5S tháng 3/2021

Xem thêm

Ra quân triển khai tuần 5S tháng 09/2020

Sáng ngày 25/09/2020, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân triển khai tuần 5S tháng 09/2020 và thực hiện 5S tại khuôn viên trụ sở chính của Nhà trường.

Xem thêm

Ra quân triển khai tuần 5S tháng 06/2020

Sáng ngày 25/06/2020, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân triển khai tuần 5S tháng 06/2020 và thực hiện 5S tại các khu nhà xe tại trụ sở chính.

Xem thêm

Ra quân triển khai tuần 5S tháng 01/2020

Sáng ngày 16/01/2020, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân triển khai tuần 5S tháng 01/2020

Xem thêm

Ra quân triển khai tuần 5S lần thứ 18

Sáng ngày 11/11/2019, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân triển khai tuần 5S lần thứ 18 (tháng 11/2019) với chủ đề “Hoạt động 5S hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.

Xem thêm

Ra quân triển khai tuần 5S tháng 10/2019

Sáng ngày 25/10/2019, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân triển khai tuần 5S tháng 10/2019 với chủ đề “Hoạt động 5S hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ IX và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.

Xem thêm

Ra quân triển khai tuần 5S tháng 9/2019

Sáng ngày 25/09/2019, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân triển khai tuần 5S tháng 09/2019 với chủ đề “Hoạt động 5S hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ IX”.

Xem thêm

Ra quân triển khai tuần 5S lần thứ 17

Thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, sáng ngày 23/05/2019, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân triển khai tuần 5S lần thứ 17 với chủ đề “Hoạt động 5S gắn với an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh”.

Xem thêm

Ra quân triển khai tuần 5S tháng 3/2019

Sáng ngày 25/03/2019, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân triển khai tuần 5S tháng 3/2019 với chủ đề “Hoạt động 5S hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Xem thêm

Ra quân triển khai tuần 5S lần thứ 16

Chiều ngày 22/10/2018, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhà trường tổ chức ra quân triển khai tuần 5S lần thứ 16 với chủ đề “Hoạt động 5S hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Nhà trường”.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu