Cuộc thi “CHỌN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – KIẾN TẠO CHO TƯƠNG LAI” - Phần thi bình chọn video clip

Nhằm góp phần quảng bá hình hình ảnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tới toàn xã hội; cũng như thể hiện niềm tự hào, trách nhiệm đóng góp, cống hiến của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) vì sự phát triển của Nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức cuộc thi “CHỌN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – KIẾN TẠO CHO TƯƠNG LAI” - Phần thi Bình chọn video clip giới thiệu các ngành đào tạo Đại học của Nhà trường năm 2020

Xem thêm

Đoàn TN – Hội SV tích cực tham gia, hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh của Nhà trường

Từ ngày 24/7/2018 đến ngày 12/8/2018, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường triển khai hơn 500 lượt ĐVTN hỗ trợ Nhà trường trong công tác tuyển sinh.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu