Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thành

Trải qua 89 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh: 89 năm xây dựng và trưởng thànhNguồn: Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  • Thứ Tư, 08:25 25/03/2020