Ý nghĩa của huy hiệu, cờ Đoàn, Đoàn ca và áo thanh niên Việt Nam

Huy hiệu, cờ Đoàn, Đoàn ca, áo thanh niên Việt Nam gắn liền với lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam.

Ý nghĩa của huy hiệu, cờ Đoàn, Đoàn ca và áo thanh niên Việt Nam

  • Thứ Ba, 11:03 24/03/2020