Khai mạc Cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019

Sáng ngày 18/3/2019, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị và Pháp luật tổ chức khai mạc và vòng loại cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019.

Khai mạc Cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019

Các đ/c lãnh đạo khoa LLCT&PL và Thường trực Đoàn TN - Hội SV tham dự khai mạc cuộc thi

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị & Pháp luật tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019.

Chương trình khai mạc và vòng loại Cuộc thi được diễn ra tại Phòng 402 A2 vào 8h30, ngày 18 tháng 3 năm 2019 (thứ Hai). Dự kiến vòng loại cuộc thi sẽ thu hút hơn 1500 sinh viên tham gia dự thi.

Tới tham dự, cổ vũ, động viên các sinh viên tham gia cuộc thi có TS. Vũ Thị Hồng Vân - Trưởng khoa LLCT&PL, đồng chí Trương Thị Thanh Hoài - Bí thư Đoàn trường, TS. Phùng Danh Cường - Phó Trưởng khoa LLCT&PL, đồng chí Nguyễn Đình Tiến - Phó Bí thư Đoàn trường.

Sinh viên có thể tham gia cuộc thi tại website: https://assd.ga

Một số hình ảnh tại vòng loại cuộc thi:

Khai mạc Cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019

Khai mạc Cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019

Khai mạc Cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019

  • Thứ Hai, 13:11 18/03/2019

Tags: