Lênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niên

"Đoàn Thanh niên và toàn thể thanh niên nói chung muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản, thì đều phải học chủ nghĩa cộng sản”. Học chủ nghĩa cộng sản, theo Lênin là “hấp thụ toàn bộ kiến thức của nhân loại, kiến thức đó phải được nghiền ngẫm lại trên quan điểm giáo dục hiện đại chứ không phải là những điều thuộc lòng”.

Lênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niênLênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niênLênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niênLênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niênLênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niênLênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niênLênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niênLênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niênLênin với Đoàn Thanh niên và Thanh niên

  • Thứ Hai, 10:14 20/04/2020